14 Maja 2014

Captrain Niederlande włączona organizacyjnie do Captrain Deutschland Andreas Pietsch został powołany na prezesa spółki Captrain Netherlands oraz
Captrain Port Services


Berlin/Rotterdam, 14.05.2014 - Przedsiębiorstwa należące do koncernu SNCF-Geodis, tj. Captrain Netherlands B.V. oraz Captrain Port Services B.V., będą w przyszłości podlegały spółce Captrain Deutschland GmbH. Krok ten oznacza przeniesienie przez SNCF-Geodis odpowiedzialności biznesowej za kolejowe przewozy towarowe w Holandii na rzecz niemieckiej spółki zależnej Captrain, a tym samym poprawę efektywności produkcji transgranicznej lokalnych spółek należących do grupy w sąsiadujących ze sobą krajach.
Działalnością przedsiębiorstw z siedzibą w Rotterdamie pokieruje Andreas Pietsch (48 l.).
Wraz wejściem do zarządu 15.05.2014 r. zastąpi on Philippe'a Bihouix, który funkcję tę objął komisarycznie na początku bieżącego roku. Pietsch pracuje na rzecz Captrain Deutschland od 2011 r., ostatnio na stanowisku Dyrektora d.s. Projektów Międzynarodowych. Z wykształcenia kolejarz, w latach 1990 – 1992 pobierał naukę w Deutsche Bahn, gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Sprzedaży Energii Trakcyjnej, a także pracował w obszarze Międzynarodowego Ruchu Dalekobieżnego Europa Wschodnia.Captrain Netherlands B.V. oraz Captrain Port Services B.V. działają od 2007 r. jako przedsiębiorstwa transportu kolejowego w Holandii. Dysponując 40 pracownikami,
przedsiębiorstwa te koncentrują się na organizacji oraz realizacji regionalnych i
transgranicznych usług transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem portu w Rotterdamie.

Spółka Captrain Deutschland GmbH będąca innowacyjnym usługodawcą rozwiązań w
transporcie kolejowym tworzy koncepcje logistyczne dostosowane do indywidualnych
potrzeb. Wydajne lokomotywy, najnowsza technologia stosowana w produkcji wagonów,
usługi trakcyjne, rozrządu oraz w zakresie infrastruktury, jak również załadunek i rozładunek na miejscu składają się – wraz z „szytymi na miarę” rozwiązaniami w zakresie systemów transportu kolejowego na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim – na ofertę Captrain Deutschland. Wraz ze swymi zakładami spółka Captrain obecna jest w całych Niemczech, zatrudniając 1040 pracowników. W 2013 r. spółka osiągnęła obroty w wysokości prawie 243 mln euro.

Powrót