O Firmie


Captrain Polska - Twój towar w dobrych rękach

Captrain Polska dziś

Captrain Polska jest niezależnym przewoźnikiem kolejowym operującym na terenie całej Polski. W ramach przewozów całopociągowych, Spółka jest w stanie realizować zarówno duże zlecenia jak i przewozy spotowe. Wśród naszych klientów znajdują się tak duże firmy jak grupa ArcelorMittal czy PCC Intermodal, realizujemy jednak również mniejsze zlecenia, w tym na zlecenie firm spedycyjnych.

Interesuje nas współpraca z każdą branżą realizującą wysyłki całopociągowe, jednak w chwili obecnej obsługujemy przede wszystkim branżę stalową, petrochemiczną oraz rynek logistyki intermodalnej. Od lat specjalizujemy się w przewozach długich szyn, w tym m. in. do Europy Zachodniej oraz na Bałkany. Własne „know how” w zakresie transportu tego wymagającego ładunku, specjalistyczne wagony oraz sprzęt umożliwiający naszej mobilnej grupie naprawczej poprawę szyn niemalże w całej Europie, stawia nas w roli eksperta w tej dziedzinie. Drugą, równie ważną dla nas dziedziną, są przewozy paliw. Dzięki posiadanym lokomotywom spalinowym zapewniamy 24h obsługę dostaw m.in. do bazy w Radzionkowie. Największa jednak liczba uruchamianych przewozów na dobę to pociągi intermodalne. Miesięcznie dostarczamy około 300 składów całopociągowych w osi Frankfurt – Brześć, Frankfurt – Śląsk i Trójmiasto – Polska centralna.

W związku z faktem przynależności do europejskiej grupy logistycznej, oferujemy również transporty międzynarodowe korzystając z oferty naszych siostrzanych firm, głównie na terenie Niemiec, Czech, Holandii i Francji. Pozostawienie całej drogi przewozu w jednych rękach ułatwia koordynację poszczególnych przewoźników, w tym szybsze przekazywanie pociągów przez punkty graniczne, a przede wszystkim zapewnia naszym Klientom komfort związany z przerzuceniem ryzyka na jeden podmiot. Takie rozwiązanie pozwala świetnie wykorzystać posiadane przez nas lokomotywy wielosystemowe. Dodatkowo dzięki umowom współpracy z Kolejami Litewskimi, Białoruskimi oraz Ukraińskimi oferujemy przewozy transgraniczne na Litwę, Białoruś oraz Ukrainę.

Captrain Polska nieustanie pracuje nad powiększaniem własnego taboru czyniąc go również bardziej uniwersalnym. Pierwsza maszyna, która zaczęła w 2008 roku jeździć w barwach ITL Polska, to lokomotywa spalinowa BR120 (M62), z charakterystycznym wizerunkiem chińskich smoków. Obecnie wszystkie lokomotywy jeżdżą w barwach grupy Captrain czyli w kolorach zielonym, szarym i czarnym. Dziś Captrain Polska dysponuje bezawaryjnym taborem, w skład którego wchodzą (stan na 1 września 2018):

  • lokomotywy elektryczne Traxx produkcji Bombardiera – 6 sztuk
  • lokomotywy elektryczne EU07 – 13 sztuk
  • lokomotywy spalinowe liniowe (BR232 / M62) – 4 sztuki
  • lokomotywy manewrowe – 6 sztuk
  • wagony różnych typów (zarówno węglarki jak i wagony specjalistyczne).

Przynależność do Captrain Deutschland GmbH, której właścicielem jest jeden z największych europejskich przewoźników kolejowych powoduje, że realne zaplecze techniczne Captrain Polska jest znacznie większe i może być elastycznie dostosowane do oczekiwań klienta. Aktualnie posiadany tabor można zobaczyć na stronie internetowej w zakładce Galeria.

Pierwsze lata działalności

Captrain Polska powstał w grudniu 2006 roku jako spółka-córka niemieckiego przewoźnika kolejowego ITL International GmbH. Do października 2014 roku Spółka działała na rynku jako ITL Polska Sp. z o.o. Początkowo działalność firmy polegała na organizowaniu transportów składów zainicjowanych w Niemczech, Czechach i Holandii, a mających swych odbiorców w Polsce. W grudniu 2007 roku Spółka otrzymała licencję na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy oraz na udostępnianie pojazdów trakcyjnych, a już rok później Captrain Polska (wtedy ITL Polska) jako pierwszy w Polsce przewoźnik kolejowy otrzymał Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa w części A. Z początkiem 2009 roku ITL Polska otrzymała certyfikat bezpieczeństwa w części B, co pozwoliło spółce na uruchomienie przewozów pod własną banderą i już 23 kwietnia 2009 roku w trasę wyjechał pierwszy pociąg z kruszywem. Ważnym wydarzeniem 2009 roku było także sfinalizowanie trwających ponad rok negocjacji pomiędzy ITL Polska a Kolejami Białoruskimi. Podpisano wówczas umowę stwarzającą firmie możliwość przekraczania granicy w Brześciu, a tym samym otworzyło drogę do krajów WNP i dalej na wschód. 21 stycznia 2010 roku pociąg prowadzony przez ITL Polska, z Czech przez Chałupki i Małaszewicze do Brześcia, otworzył nowy rozdział w historii prywatnych przewozów międzynarodowych.

Wejście w struktury SNCF

W 2008 roku spółką ITL International GmbH zainteresowały się francuskie Koleje Państwowe SNCF Fret kupując 75% udziałów w tym przedsiębiorstwie, a w 2010 roku SNCF przejął pozostałe 25% udziałów, włączając w ten sposób niemieckiego przewoźnika do grupy kapitałowej Captrain. Zasięg terytorialny grupy kapitałowej Captrain prezentuje poniższa mapa.

Zgodnie ze strategią Grupy SNCF Logistics, skupia ona pod marką Captrain należących do niej kolejowych przewoźników towarowych poza Francją. Obecnie w skład Captrain wchodzą Spółki zlokalizowane na terenie Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Dani, Włoch, Rumunii, Niemiec, Czech i Polski. Z odświeżonym logo oraz zmodernizowanymi zasobami Captrain Polska stanowić będzie przyczółek działań Grupy w kierunku wschodnim, między innymi na Ukrainie, Białorusi i Litwie.

Captrain Deutschland

Największą Spółką w grupie jest Captrain Deutschland GmbH, do której organizacyjnie należy Captrain Polska. Captrain Deutschland powstała w 2010 roku jako efekt ekspansji SNCF Logistics w Europie środkowo – wschodniej. Utworzona wówczas struktura organizacyjna była efektem skrupulatnych analiz, a jej celem było dążenie do optymalizacji procesów logistycznych, zlecanych przez Klientów, przy jednoczesnym rozbudowaniu oferty świadczonych usług. Captrain Deutschland GmbH oferuje innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym, tworząc zindywidualizowane koncepcje logistyczne. Dzięki zintegrowaniu nowoczesnych lokomotyw, zaawansowanych technologicznie wagonów, usług trakcyjnych i manewrowych oraz usług załadunku i rozładunku, Captrain Deutschland oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim. Przedsiębiorstwo zatrudnia 1300 osób. W 2017 roku jego obroty przekraczały wysokość 270 mln euro.