27 August 2013

Captrain Deutschland planuje powołanie spółek w Danii oraz Szwecji W dniu 15 sierpnia 2013 r. spółka Captrain Deutschland GmbH (D-CT) nabyła szwedzkie przedsiębiorstwo Railcare Tåg AB oraz część spółki Railcare Danmark A/S obejmującą regionalne koleje przewozów towarowych od Railcare Group AB z siedzibą w Szwecji.

Railcare Tåg AB będzie działać pod nazwą Captrain Sweden AB. W celu realizacji zadań związanych z regionalnymi przewozami towarowymi w Danii powołano do życia nową spółkę Captrain Denmark ApS.

Przedsiębiorstwo zostało zakupiono już w ubiegłym miesiącu, jednakże z zastrzeżeniem uzyskania przez SNCF Geodis zgody szwedzkich i duńskich organów nadzoru. W dniu 15 sierpnia 2013 r., kiedy uzyskano zgodę, zakup został sfinalizowany („zamknięcie”). W jego ramach SNCF Geodis przekazał odpowiedzialność biznesową i operacyjną spółce Captrain Deutschland. Captrain Sweden AB i Captrain Denmark ApS stały się tym samym w 100% spółkami zależnymi od Captrain Deutschland.

Zarząd nad spółkami z siedzibą w Helsingør (Dania) oraz Skelleftehamn (Szwecja) przejmuje pani Birgit Mazur. Pani Mazur pełni od 1 lutego 2012 r. funkcję prezesa TWE Bahnbetrieb GmbH, spółki należącej do Captrain Deutschland, i będzie ją pełniła nadal w sposób nieograniczony.

zurück