19 Września 2018

Nr 2 w przewozach intermodalnych

Ostatnie raporty UTK potwierdzają dalszy rozwój Captrain Polska, pokazując kolejne zwiększenie udziału w rynku do 1,6% wg wielkości pracy przewozowej. Najbardziej jednak satysfakcjonującym jest fakt bycia na 2-gim miejscu w Polsce pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej w transportach intermodalnych. Wzrost udziałów w rynku intermodalnym do 12% czyni Captrain Polska jednym z liderów tego sektora.

Powrót