01 June 2018

SmartRail Logistics otwiera korytarz Drezno – Emden Części samochodowe dla zakładu VW w Emden przesiadają się z drogi na szyny

Berlin, Brake, 01.06.2018 – Spedytor L.I.T. Speditions GmbH i logistyk kolejowy Captrain Deutschland GmbH od 1 czerwca 2018 r. zaopatrują zakłady Volkswagena w Emden w części do samochodów drogą kolejową. W tym celu obaj partnerzy zakładają obecnie wspólne przedsiębiorstwo SmartRail Logistics z siedzibą w Berlinie.
„SmartRail Logistics będzie oferować naszym klientom intermodalne i zintegrowane rozwiązania transportowe, przejmując jednocześnie wszystkie zadania związane z zarządzaniem korytarzem door-to-door”, wyjaśnia Simeon Breuer, dyrektor zarządzający L.I.T. Speditions GmbH.
Dostawy dla zakładów VW w Emden z północnych Czech, południa Polski, Saksonii i Turyngii, które do tej pory w całości były transportowane drogami, będą teraz gromadzone w Centrum Logistycznym w Dreźnie. Tam na miejscu, używane do transportu nadwozia wymienne, zmienią przewoźnika i będą transportowane koleją prosto do zakładu w Emden. Planowane są trzy odjazdy tygodniowo. Używane lokomotywy typu BR 187 są wyposażone w technologię „Last-Mile”, która umożliwia im poruszanie się także po niezelektryzowanych odcinkach torów.
Po przyjeździe do Emden nadwozia wymienne będą przeładowywane w dostępnej infrastrukturze zakładu za pomocą tzw. „ContainerMover”, kierowane na „trailer yard” i w miarę zapotrzebowania dostarczane do linii produkcyjnych. System przeładunku „ContainerMover” szwajcarskiej firmy InnovaTrain AG przesuwa skrzynie między samochodem ciężarowym a wagonem towarowym w płaszczyźnie poziomej. Dzięki temu przeładunek pojemników może odbywać się niezależnie od terminala KV. Przed wysłaniem pierwszego transportu SmartRail Logistics miało do dyspozycji 220 nadwozi wymiennych i 3 urządzenia ContainerMover.
„Ze względu na redukcję liczby uczestników procesu i punktów stycznych oraz zastosowanie najnowocześniejszych urządzeń technicznych możemy zaoferować naszym klientom rozwiązania transportowe o najwyższym stopniu wydajności i niezawodności”, podkreśla Jérôme Méline, dyrektor zarządzający Captrain Deutschland GmbH. „Dzięki kombinacji transportu kołowego i szynowego przyczyniamy się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju naszych klientów”.
SmartRail Logistics wspiera zakłady VW w Emden w realizacji planu redukcji emisji dwutlenku węgla. Nowo wprowadzona koncepcja transportu przenosi z drogi asfaltowej na tory kolejowe ogromną ilość towarów. Do jej przewiezienia potrzebnych byłoby około 100 kursów samochodami ciężarowymi tygodniowo. Zastosowana technologia wymiany informacji gwarantuje przejrzystość całego łańcucha dostaw i poprawia sterowanie zaopatrzeniem dla producentów pojazdów.

back