30 Stycznia 2019

Podpisanie kolejnej umowy przewozowej z PCC Intermodal S.A.
W 2018 roku została podpisana dwuletnia umowa pomiędzy Captrain Polska, a firmą PCC Intermodal, jednym z największych operatorów intermodalnych w Polsce.
Dotyczy ona kontynuacji współpracy w zakresie transportu całopociągowych składów kontenerowych, w relacjach krajowych i międzynarodowych.
Captrain Polska i PCC Intermodal współpracują ze sobą od 2015 roku.
Ilość przewożonych pociągów w ramach tej umowy przekroczyła już 300 wysyłek miesięcznie i stale wzrasta.
Pojawiają się nowe relacje przewozowe, w kolejnych latach przewiduje się dalszy rozwój współpracy.

Powrót