Fakty i liczby

Z udziałem 170 pracowników, 34 lokomotyw i 149 wagonów towarowych, Captrain Polska przetransportował w 2022 r prawie 2,8 miliony ton towarów, osiągając obrót w wysokości 31,1 milionów euro.

Liczy się bliskość: lokalna, regionalna, ogólnoeuropejska

Pomimo przynależności do międzynarodowej grupy kapitałowej, zachowaliśmy niezależność lokalnych struktur oraz możliwość bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami. W ten sposób zapewniamy regionalną wiedzę i oferujemy dedykowaną osobę kontaktową dla naszych Klientów. Dzięki umowom o współpracy z kolejami litewskimi, białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi oferujemy transport na wschód Europy, a w ramach grupy Captrain Deutschland i spółek należących do francuskiej grupy RLE, dostarczamy ładunki na terenie całej Europy Zachodniej i Południowej.

Rok 2022 w liczbach: