USŁUGI

Logistyka Bez Granic

Oprócz transportu wewnątrz Polski, oferujemy w szczególności transgraniczny transport kolejowy w ramach korytarza transportowego Wschód-Zachód. Nasza współpraca z kolejami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji  oraz w międzynarodowej Grupie Captrain / SNCF pozwala nam oferować logistykę dostosowaną do indywidulanych potrzeb klienta.

OFERUJEMY

  • Transport dla operatorów branży Intermodalnej oraz automotive
  • Transport specjalistyczny: maszyny torowe, przesyłki nadzwyczajne, w szczególności długie szyny (30 m / 60 m / 90 m / 120 m)
  • Transport kolejowy towarów masowych: paliwa, chemikalia (w tym materiały niebezpieczne), stal, kruszywa, węgiel
  • Usługi manewrowe
  • Naprawy i utrzymanie taboru
  • Usługi doradcze dotyczące transportu w Europie.

Jesteśmy obecni we wszystkich branżach

Obsługujemy różne gałęzie przemysłu, w tym stalowy, chemiczny, petrochemiczny, budowlany i energetyczny, zaufała nam również branża transportu intermodalnego, w której jesteśmy liderem wśród przewoźników niezależnych.

Stawiamy na jakość, przewozimy ładunki do miejsca przeznaczenia bezpiecznie, niezawodnie i na czas. Nasz zespół  specjalistów dysponuje sprawdzoną i praktyczną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym na różnych rynkach.